RESEARCH PAPER
The economic sides of selective domestic refuse collection
 
More details
Hide details
1
Management Faculty, Agrobusiness Department, Technical University of Bialystok, ul. Ojca St. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Poland
Publication date: 2020-11-15
 
Acta Agroph. 2002, (73), 159–165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents economic and social effects observed when the selective refuse collection project has been implemented in one of the Białystok's housing estates. It was the Astwa Company that started the selective collection and recycling of domestic wastes in the north eastern region of Poland. The structure of municipal refuse recycling was as follows: waste paper (35.8%), broken glass (55.3%), steel scrap (4.3%), aluminium scrap (0.5%) and PET plastic bottles (4.1%). It is worth of mentioning that a decrease in quantity of heterogeneous wastes intended for dumping site as well as the calculable financial effect (i.e. 74400 PLN in gross profit) proved main advantages of the project. Furthermore, both environmental implications relating to the utilisation of secondary materials from waste recycling and social ecological education were of great importance.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne aspekty selektywnej zbiórki odpadów
odpady, selekcja, koszty
W pracy przedstawiono skutki ekonomiczne i społeczne programu selektywnej zbiórki odpadów na jednym z białostockich osiedli. Przedsiębiorstwo "Astwa" jako pierwsze na terenie północno-wschodniej Polski rozpoczęło selektywną zbiórkę i recykling odpadów komunalnych. Struktura odzyskanych surowców była następująca: makulatura 35,8%, stłuczka szklana 55,3%, złom stalowy 4,3%, złom aluminiowy 0,5% i butelki typu PET 4,1%. Zasadniczą korzyścią programu jest zmniejszenie ilości odpadów mieszanych, przeznaczonych do składowania na wysypisku a także wymierny efekt finansowy – zysk brutto 71400 zł. Istotne znaczenie mają też implikacje środowiskowe związane z wykorzystaniem surowców wtórnych oraz społeczna edukacja ekologiczna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125