RESEARCH PAPER
Development of the Kletno peat-bog and Postglacial and Holocene transformations of the Białowieża Primeval Forest vegetation in the light of pollen analysis
 
More details
Hide details
1
Institute of Archeology and Etnology, Nicolas Copernicus University, Podmurna 9/11, 87-100 Toruń, Poland
 
2
Department of Biogeography and Palaeoecology, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 207-216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper the introductory results of research on history of the plant cover in Białowieża National Park arc described. Development of plant communities (at the SE area of BNP) since Younger Dryas up to modem time are shown on the basis of pollen analysis. Sporomorphs or telmatophytes and aquatics are the basis to show the successional changes or the local plant communities: the stage of an open water lake, its overgrowing and creation of a peat-bog further existing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój torfowiska Kletno oraz postglacjalne i holoceńskie przemiany roślinności Puszczy Białowieskiej w świetle analizy pyłkowej
palinologia, późny glacjał, holocen, Puszcza Białowieska
W artykule omówione zostały wstępne wyniki badań nad historią szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej. Na podstawie analizy pyłkowej osadów z torfowiska Kletno (południowo-wschodnia część Białowieskiego Parku Narodowego) przedstawiono rozwój szaty roślinnej od młodszego dryasu po czasy współczesne. Na podstawie składu sporomorf roślin wodnych i szuwarowych scharakteryzowano sukcesję lokalnych zbiorowisk roślinnych od stadium jeziora, poprzez zarastanie i zanik otwartego lustra wody. aż do powstania i dalszego funkcjonowania torfowiska.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top