RESEARCH PAPER
Development of the Dziedzinka raised bog (The Białowieski National Park) on the basis of palynological and plant macrofossils analysis
 
More details
Hide details
1
Institute of Archeology and Etnology, Nicolas Copernicus University, Podmurna 9/11, 87-100 Toruń, Poland
 
2
Department of Biogeography and Paleoecology. Adam Mickiewicz University in Poznań, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-20
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 197-206
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Holocen history of the Dziedzinka raised bog is presented on the basis of regional vegetation development and mire development. Geological survey, palynological analysis and plant macrofossil analysis are the main sources for the paleoecological reconstruction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój torfowiska Dziedzinka (Białowieski Park Narodowy) w świetle analizy palinologicznej i makroszczątkowej
torfowiska, paleolimnologia, makrofity, Białowieski Park Narodowy
Na torfowisku wysokim Dziedzinka, położonym w oddziale 373 Białowieskiego Parku Narodowego przeprowadzono rozpoznanie geologiczne. Wytyczono dwa transekty, jeden o przebiegu południkowym, drugi o przebiegu równoleżnikowym, wzdłuż których wykonano łącznie 47 sondowań świdrem typu Instrof. Osady opisano metodą Troel-Smitha. Jeden rdzeń o długości 114 cm poddano analizie laboratoryjnej. Pobrano próby do analizy palinologicznej (co 5 cm) a pozostały materiał zbadano na zawartość szczątków makroskopowych. Analiza palinologiczna wykazała, że torfowisko wysokie rozwinęło się w wyniku procesu lądowienia wolnej powierzchni wodnej, zarastającej stopniowo najpierw przez zbiorowiska zdominowane przez rdestnice Potamogeton sp. a potem przez turzyce Corex sp. Od głębokości 90 cm zanika roślinność wodna a zaczyna dominować torfowiskowa, reprezentowana głównie przez wełniankę pochwową Eriophorum vaginatum i mchy torfowce Sphagnum sp. Znaczny udział posiada miejscami sosna.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top