Design model of corn granulation and grinding process
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, University of Technology and Agriculture (ATR) ul. Kaliskiego 7/2.3, 85-763 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 645-659
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with a robotized, a integron as the model for semi-intelligent development of grain particles grinders. Integron, i.e. the mathematical model of runs and instantaneous, average values as well as standard expedient, deviations of energetic and plane shapening of sections, forces and energy of disintegration in creation with the application of genetic algorithms (GA-AI), innovative solutions of new generation multisided seeds grinders has been presented in the study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Model konstrukcyjny granulowania i rozdrabniania ziarna
rozwój rozdrabniaczy, algorytmy genetyczne, rozdrabniacze, nowa konstrukcja
Na drodze rozwoju, semioptymalizacji i robotyzacji rozdrabniaczy ziarna, wykorzystano właściwości integronu jako modelu matematycznego. Integron jako model matematyczny konstrukcji pozwala, w oparciu o: celowość, minimum energii, samosterowanie i piętrowość, na koncypowanie i kreowanie, rozwiązań innowacyjnych a nawet nowych generacji wielotarczowych rozdrabniaczy ziarna. Prezentowane rozwiązanie semioptymalne, uzyskano w ramach zastosowań algorytmów genetycznych sztucznej inteligencji (AG-AI).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top