Cumulative degree-days values as an element of agrometeorological forecast of the Wielkopolska Region internet based agrometeorological information service (WISIA)
 
More details
Hide details
1
Agrometeorology Department, Poznan University of Life Science, ul. Piątkowska 94, 60-694 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 409-426
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The way in which the cumulative degree-day values (ΣoD) are used for determination of appearing dates of some harmful developmental stages of some pests in the Wielkopolska Region Internet Based Agrometeorological Information Service (WISIA) are presented in this paper. On the basis of the comparison studies carried out between the ΣoD calculated with forecast temperature and temperature measured at automatic weather stations of Agrometeorology Department the University of Life Science of Poznań, the evaluation of precision of pests appearing dates was conducted. The results showed that the ΣoD calculated on the basis of the forecast extreme temperatures are lower than ΣoD calculated on the basis of measured temperatures. These differences are different for the analysed pests, months of the year and weather stations. Due to this reason, the forecast dates of some pests appearance are delayed even by a few days in comparison to dates determined on the basis of measured temperatures. The lowest differences were estimated for Leptionotarsa decemlineata (Tdowm = 11.5oC), while the highest for Cydia pomonella (Tdowm = 10.0oC) and Myzus persicae (Tdowm = 3.0oC).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sumy temperatur efektywnych jako element prognozy agrometeorologicznej wielkopolskiego internetowego serwisu informacji agrometeorologicznej (WISIA)
stopnio-dni, sumy temperatur efektywnych, serwis agrometeorologiczny, prognozy terminów pojawienia się szkodników
W pracy opisano sposób wykorzystania sum temperatur efektywnych (ΣoD) do opracowania prognozy terminu pojawienia się szkodliwych stadiów rozwojowych niektórych szkodników upraw rolnych i sadowniczych w Wielkopolskim Internetowym Serwisie Informacji Agrometeorologicznej (WISIA). Przeprowadzono ocenę precyzji prognozowania terminów pojawienia się szkodnika na podstawie porównania terminów wyznaczonych w oparciu o prognozowane wartości temperatury i temperatury pomierzone na stacjach meteorologicznych Katedry Agrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ΣoD obliczane w oparciu o wymodelowane wartości temperatur ekstremalnych są zaniżone w porównaniu do wartości ΣoD obliczonych na podstawie temperatur pomierzonych, w różnym stopniu dla poszczególnych szkodników, miesięcy roku kalendarzowego i stacji pomiarowych. Z tego też względu, sygnalizowane terminy pojawienia się szkodliwego stadium owada są spóźnione nawet o kilka dni. Najmniejsze różnice stwierdzono dla stonki ziemniaczanej (Tdolna = 11,5oC), a największe dla owocówki jabłkóweczki (Tdolna = 10,0oC) i mszycy brzoskwiniowej (Tdolna = 3,0oC).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top