Comparison of influence of foliar and soil fertilization on yielding of cereals in eroded areas
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Department of Applied Mathematics, University of Agriculture, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 367-375
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of various forms of nitrogen fertilization on yielding of crop plants grown on eroded lessive soils developed from loess and light boulder clays was studied in a multi-year field experiment. Two fertilization variants were applied: soil fertilization using ammonium nitrate and foliar fertilization using urea solution. Besides the yield level, certain yield structure traits were determined, such as 1000-kernel weight, percentage of dry matter, ash and protein content in grains. No obvious influence of foliar fertilization on the increase of plant yield or on the improvement of their quality was observed in comparison to soil fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Porównanie wpływu dolistnego dokarmiania i nawożenia doglebowego na plonowanie zbóż w terenach erodowanych
gleby płowe, dolistne dokarmianie roślin, plony ziarna
W wieloletnim doświadczeniu polowym badano wpływ różnych form nawożenia azotem na plonowanie roślin uprawianych na erodowanych glebach płowych wytworzonych z lessu i glin zwałowych lekkich. Zastosowano dwa warianty nawożenia: doglebowe nawożenie saletrą amonową oraz dolistne – roztworem mocznika. Poza wysokością plonów określano niektóre cechy ich struktury m.in. masę tysiąca ziaren oraz procentową zawartość suchej masy, popiołu i białka w ziarnie. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu dolistnego dokarmiania na wzrost plonów roślin oraz poprawę ich jakości w porównaniu do nawożenia doglebowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top