Changes in phosphorus content and phosphatases activity in soil fertilized with spent mushroom substrate
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Protection and Breeding, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2016-10-26
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(3), 433-444
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of use of spent mushroom
substrate in fertilisation of arable soils on the content of available phosphorus and on the activity of acid and alkaline phosphatase. The vegetation experiment was carried out in 2008 and 2009 on the production field of an individual farm in the village Zając (Siedlce Upland). On the basis of the analyses it was found that the use of spent mushroom substrate in soil fertilisation increased the share of available forms of phosphorus in relation to the treatment without fertilisation. Moreover, it was found that the acid phosphatase activity in the humus horizon of soil of the individual experimental treatments was higher than alkaline phosphatase activity, and depended significantly on the years of experiment and on the applied fertilization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości fosforu i aktywności fosfataz w glebie w wyniku nawozowego zastosowania podłoża popieczarkowego
gleba, fosfor przyswajalny, fosfataza kwaśna, fosfataza alkaliczna, podłoże popieczarkowe
Celem pracy było określenie wpływu zastosowania podłoża popieczarkowego (grzybni pochodzącej z hodowli pieczarek) w nawożeniu gleb uprawnych na zawartość fosforu przyswajalnego oraz aktywność fosfatazy kwaśnej i alkalicznej. Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono na polu produkcyjnym indywidualnego gospodarstwa rolnego, w miejscowości Zając (Wysoczyzna Siedlecka), w latach 2008 i 2009. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż zastosowanie podłoża popieczarkowego w nawożeniu gleb wpłynęło na zwiększenie udziału fosforu w formach przyswajalnych, w stosunku do obiektu bez nawożenia, a aktywność fosfatazy kwaśnej w poziomie próchnicznym gleby poszczególnych obiektów doświadczenia była większa od aktywności fosfatazy alkalicznej i zależała istotnie od lat trwania doświadczenia oraz zastosowanego nawożenia. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top