Changes in nutrient content in soil under cultivation of onions fertilised with nitrogen fertilisers
 
More details
Hide details
1
Department of General and Ecological Chemistry West Pomeranian University of Technology ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(2), 297-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to assess the influence of nitrogen fertilisation used to grow common onion (Allium cepa L. var. cepa Helm.), top onion (Allium cepa var. proliferum Targioni-Tozzetti) and shallot onion (Allium cepa L. var. ascalonicum) on the chemical composition of soil. Two-year field experiment was conducted at the Vegetable Experimental Station in Dołuje. Urea, ammonium nitrate and calcium nitrate were applied at two different nitrogen doses (100 and 200 kg N ha-1). Nitrogen fertilisation significantly reduced the soil pH. Urea and ammonium nitrate used at the dose of 200 kg contributed to a reduction in soil magnesium, calcium, potassium and phosphorus levels. Calcium nitrate applied at the same dose also reduced the level of magnesium, potassium and phosphorus in the soil, and an increase in the level of calcium.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości składników pokarmowych w glebie w uprawie cebuli nawożonej nawozami azotowymi
gleba, nawożenie azotowe, cebula, magnez, wapń, potas, fosfor, azot
Celem pracy była ocena wpływu nawożenia azotowego zastosowanego w uprawie cebuli zwyczajnej (Allium cepa L. var. cepa Helm.), cebuli piętrowej (Allium cepa var. proliferum Targioni-Tozzetti) i szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum) na skład chemiczny gleby. Dwuletnie doświadczenie polowe prowadzono w Warzywniczej Stacji Doświadczalnej w Dołujach. Zastosowano następujące nawozy: mocznik, saletrę amonową i saletrę wapniową w zróżnicowanych dawkach nawożenia azotem (100 i 200 kg N·ha-1). Nawożenie azotem istotnie obniżyło pH gleby. Mocznik i saletra amonowa użyte w dawce 200 kg N·ha-1 przyczyniły się do obniżenia w glebie ilości magnezu, wapnia, potasu i fosforu. Saletra wapniowa zastosowana w tej samej dawce również obniżyła w glebie zawartość magnezu, potasu i fosforu, a podwyższyła poziom wapnia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top