Analysis of snowmelt runoff in the basin of Wielkopole in 2003
 
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(2), 463-469
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of erosive processes resulting from the snowmelt runoff that occurred in the year 2003. The investigation was performed in an agricultural basin in Wielkopole. In the year under study, outflow of water from basin took place four times and amounted to a total of 46435 m3. The runoff water carried away 161.5 Mg of soil suspension and 4.863 Mg of dissolved salts. The total volume of rills amounted to 203 m3, and that of surface-wash to 14.41 m3. The total volume of deposited warps was estimated at 137.4 m3. The damage occurred mainly on fields ploughed for the winter and on fields sown with wheat winter, and also on slopes of ravines and on field access ways. The snowmelt runoff caused the wash-off of a 0.109 mm layer of soil.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza spływów roztopowych w zlewni Wielkopole w 2003 roku
erozja wodna gleb, spływy powierzchniowe
. W pracy została przedstawiona analiza procesów erozyjnych w wyniku zaistniałych w 2003 roku spływów roztopowych. Badaniami została objęta zlewnia użytkowana rolniczo w Wielkopolu. W badanym roku odpływ wody ze zlewni wystąpił czterokrotnie i wyniósł łącznie 46435 m3. Woda uniosła ze sobą 161,543 Mg zawiesiny glebowej oraz 4,863 Mg rozpuszczonych soli. Ogólna objętość żłobin wyniosła 203,01 m3, zmywów powierzchniowych 14,41 m3. Łączną objętość osadzonych namywów oszacowano na 137,4 m3. Szkody występowały głównie na polach zaoranych na zimę oraz polach obsianych pszenica ozimą, a także na skarpach wąwozów i drogach dojazdowych do pól. W czasie spływów roztopowych uległo zmyciu 0,1094 mm warstwy gleby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top