RESEARCH PAPER
Contribution of scientific research to consumers food safety of animal origin
 
More details
Hide details
1
Chairman of the V Division of Agricultural, Forestry, and Veterinary Sciences, PAS P1. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-17
 
 
Acta Agroph. 2002, (66), 279-297
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the review, literature on an animal reservoir of microorganisms pathogenic for man is presented. Important zoonotic diseases are mentioned where food of animal origin is the source of infection. They are: salmonellosis, campylobacteriosis, listeriosis, brucellosis, borreliosis and colibacteriosis. Bovine spongiform encephalopathy (BSE) is discussed. The ethiological agent is a prion. According to literature, this agent is responsible for a variant of Creutzfeldt-Jakob disease. In addition, some zoonotic diseases caused by viruses are mentioned, as highly pathogenic avian influenza and Nipah disease. Human health is also endangered by residues of antibiotics, hormons, pesticides and polychlorinated biphenyls, heavy metals and recently mentioned dioxines. Views concerning food originating from transgenic organisms are briefly mentioned.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Udział nauki w zapewnieniu bezpiecznej dla konsumentów żywności zwierzęcego pochodzenia
zapewnienie bezpiecznej żywności, zoonozy, pozostałości chemiczne, dyrektywy Unii Europejskiej, rola Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach w monitoringu
Praca przedstawia dane piśmiennictwa światowego na temat zwierząt jako rezerwuaru drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka. Wymienione są w niej ważniejsze choroby odzwierzęce człowieka, których źródłem jest żywność zwierzęcego pochodzenia jak salmoneloza, kampylobakterioza, listerioza, bruceloza, borrelioza i kolibakterioza. Omówiono również gąbczaste zwyrodnienie mózgu, zwane też chorobą szalonych krów. Czynnikiem etiologicznym jest prion. Zgodnie z szeregiem dowodów wywołuje on u człowieka odmianę choroby Creutzfeldta-Jakoba (V-Creutzfeldt-Jakob disease). W kolejności podano zoonozy wywołane przez wirusy, a zwłaszcza wirus influenzy ptasiej i chorobotwórczy dla świń i człowieka wirus Nipah. Zagrożenie dla zdrowia konsumentów stanowią, oprócz bipatogennych drobnoustrojów, występujące w żywności antybiotyki, hormony, pestycydy i polichtorowe bifenyle, pierwiastki toksyczne zaliczane do grupy metali ciężkich i ostatnio często wymieniane dioksyny. Pokrótce przedstawione zostały również poglądy na temat żywności ze zwierząt transgenicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top