The use of biological materials as coupling agents in acoustic analyses of materials
 
More details
Hide details
1
Department of Systems Engineering, University of Warmia and Mazury ul. Heweliusza 14, 10-900 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2012, 19(4), 877-886
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the effects of organic materials used as coupling agents in acoustic analyses of biological materials. Ultrasonic wave propagation velocity was tested in steel with the application of coupling agents frequently applied in industry: Sonagel W, ŁT machine lubricant, 4W-40 motor oil and wallpaper adhesive. Ultrasonic wave propagation velocity is generally known, therefore, it was treated as a standard value. Ultrasound velocity was then determined for steel using the following organic materials as coupling agents: mains water, distilled water, liquid honey, crystallised honey, butter and vegetable oil. The evaluation criterion was the thickness of natural layer formed at the contact point between the head and the tested material which influenced measurement results, and the substances used in industry, in particular Sonagel W, liquid honey and butter were found to be such substances.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie materiałów biologicznych, jako ośrodki sprzęgające w pomiarach akustycznych materiałów
materiały biologiczne, nieniszczące badania ultradźwiękowe, ośrodek sprzęgający
Celem pracy było wykazanie przydatności wybranych materiałów organicznych, jako substancji sprzęgających w badaniach akustycznych oraz ocena ich wpływu na wyniki tych badań. Przeprowadzono pomiary prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w stali stosując znane i stosowane w przemyśle ośrodki sprzęgające: sonagel W, smar maszynowy ŁT, olej silnikowy 4W-40, klej do tapet. Prędkość propagacji fali ultradźwiękowej w stali jest ogólnie znana i dlatego potraktowano ją, jako wzorzec. Następnie, również dla stali przeprowadzono pomiary prędkości fali ultradźwiękowej stosując, jako ośrodki sprzęgające materiały pochodzenia organicznego: wodę destylowaną i wodociągową, miód płynny i skrystalizowany, masło, olej roślinny. Kryterium ocenytych substancji była grubość warstwy, jaką tworzą one naturalnie na styku głowicy i materiału badanego, która wpływa na wyniki pomiarów w taki sam sposób jak stosowane ogólnie w przemyśle substancje, szczególnie sonagel W. Stwierdzono, że substancjami takimi są miód płynny i masło.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top