Teledetection and its applications in tasks connected with protection against air polution in rural areas
 
More details
Hide details
1
Institute of Geography, Świętokrzyska Academy in Kielce, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 361-370
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The focus of the paper is to present two ground-based methods of teledetection: sounding of atmosphere using a correlation spectrometer and acoustic sounding. Methodological principles of these techniques are described. Their possible applications for air quality monitoring in rural areas are discussed as well. Twenty-years experience of IMWM - branches in Cracow and Katowice - in the practical implementation of the presented methods was used. Acoustic sounding data from the research station of the Institute of Geography and Spatial Management of Jagiellonian University were used too.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie wybranych technik teledetekcyjnych w zadaniach związanych z ochroną powietrza atmosferycznego w terenach wiejskich
spektrometr korelacyjny, sondaż akustyczny
W pracy przedstawiono dwie naziemne metody teledetekcyjne: sondaż spektrometrem korelacyjnym oraz sondaż akustyczny. Omówiono ich założenia metodologiczne. Wskazano również możliwości wykorzystania tych technik w zadaniach wspomagających monitoring jakości powietrza w obszarach wiejskich. Wykorzystano w tym celu ponad 20-letnie doświadczenia we wdrażaniu wspomnianych metod przez krakowski i katowicki oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz dane sondażowe ze stacji badawczej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top