Storage stability of lipophilic vitamins in granular mixed feeds containing false flax (Camelina sativa) seed extrudate and acid preparation
 
More details
Hide details
1
Sub-Department of Biological Bases of Food and Feed Technology, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 50A, 20-280 Lublin
 
2
Departament of Machine Operation in the Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2011, 18(1), 143-148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the storage stability of vitamins A and E in granular mixed feeds containing false flax (Camelina sativa) seed extrudate and acid preparation. The samples were placed in model conditions – at the temperature of 25°C and 50-55% humidity for 6 months. During the time of the experiment, the average loss of vitamin A was 10% and of vitamin E – 4% per month. There was no influence of the additives used on the changes in the content of the assayed vitamins.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stabilność przechowalnicza witamin lipofilnych w granulowanych mieszankach paszowych zawierających ekstrudat nasion lnianki (Camelina sativa) i preparat zakwaszający
stabilność witamin, ekstrudat lnianki, preparat zakwaszający
Celem badań była ocena stabilności przechowalniczej witamin A i E w granulowanych mieszankach paszowych z udziałem ekstrudatu nasion lnianki oraz preparatu zakwaszającego. Próby umieszczono w warunkach modelowych – temperatura 25°C przy wilgotności 50-55% na 6 miesięcy. Straty witaminy A w czasie trwania eksperymentu wyniosły średnio około 10%, a dla witaminy E około 4% na miesiąc. Nie odnotowano wpływu zastosowanych dodatków na zmiany zawartości oznaczanych witamin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top