Sixty years of erosion research in the Department for Land Reclamation and Agri-cultural Structures, Agricultural University in Lublin
 
More details
Hide details
1
Department for Land Reclamation and Agricultural Structures, University of Agriculture ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 5(1), 5–15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The history of the Department for Land Reclamation and Agricultural Structures research matter, didactic activities and development of scientific staff is presented in the paper. The biography of independent scientific workers leading groups for the 60 years of existence of the Department is also presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
60 lat badań erozyjnych w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolni-czego Akademii Rolniczej w Lublinie
badania erozyjne, historia Katedry
W pracy zawarto historię Katedry Melioracji i Budownictwa Rolniczego, tematykę badawczą i działalność dydaktyczną oraz rozwój kadry naukowej. Przedstawiono biogramy samodzielnych pracowników naukowych, kierujących zespołami w okresie 60-lecia istnienia Katedry.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125