Performance evaluation of high speed colour sorter for cashew kernels
 
More details
Hide details
1
Puttur – 574 202, Dakshina Kannda Karnataka, INDIA
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(4), 543-553
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Surface colour of cashew kernels is one of the physical attributes used to determine the quality in cashew processing industry. Although manual grading of cashew kernels is followed in the Indian cashew processing system, the mechanised colour grading machine is gaining importance due to shortage of skilled man power. In the study a high speed colour sorter suitable for cashew kernel is evaluated for its performance in terms of operational capacity and purity index. Certain grades of whole kernel and broken kernel grades with different proportions are used. Estimation of the operational capacity revealed significant differences among the grades investigated,  with higher value of 156 kg h-1 for the largest kernel (WW 210) and 52 kg h-1 for the smallest kernels (BB). Purity index showed a dependence on kernel size and was influenced by proportion of the kernels. Cost economics indicated that mechanical grading saves 40% of the total cost incurred for manual grading of cashew kernels.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena sprawności separatora barwnego do orzechów nerkowca
separacja orzechów nerkowca, separator barwny, indeks czystości
Barwa powierzchni orzechów nerkowca jest jedną z cech fizycznych, określających ich jakość w przemyśle przetwórczym. W Indiach dominuje sortowanie ręczne w przetwórstwie orzechów nerkowca, ale zmechanizowane systemy separacji zyskują na znaczeniu z uwagi na brak wykwalifikowanej siły roboczej. W pracy oceniono wydajność operacyjną i indeks czystości separatora barwnego do orzechów nerkowca. W badaniach uwzględniono wybrane kategorie orzechów całych oraz rozdrobnionych, w różnych proporcjach. Wydajność operacyjna charakteryzowała się znaczącym zróżnicowaniem różnych wielkości orzechów nerkowca, przy czym wyższą wartość 156 kg·h-1 otrzymano dla największych orzechów (WW 210), a wartość 52 kg·h-1 dla orzechów najmniejszych (BB). Indeks czystości zależał od wielkości oraz udziału orzechów małych i dużych. Zastosowanie separatora barwnego pozwala zmniejszyć koszty separacji o 40% w porównaniu do kosztów sortowania ręcznego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top