RESEARCH PAPER
Electroplasma-induced decomposition of chlorodifluoromethane under oxidizing conditions
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Industrial Chemistry Research Institute, 8 Rydygiera, 01-793 Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 367-374
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Decomposition of chloroditluoromethane (Freon R22, CHCIF2) was studied in nonequilibrium and low-temperature plasma conditions generated in a gliding discharge reactor. The process examined was run in the argon atmosphere with oxygen gas added as oxidant. The overall decomposition degree of the Freon and the composition of the outlet gases were studied in relation to oxygen concentration and to input reactor power. The maximum decomposition degree of the Freon (0.99) was attained in a gas mixture composed of the Freon (0.016 mol/mol), argon (0.441 mol/mol) and oxygen (0.543 mol/mol) at an input discharge power of 1.44 kW. Carbon dioxide, chlorine and fluorine were the main products of the process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Elektroplazmowy rozkład chlorodifluorometanu w środowisku utleniającym
chlorotluorowęglowodory, chlorodwutluorometam, rozkład
Badano rozkład chloroditluorometanu (Freon R22. CHCIF2) w plazmie nierównowagowej generowanej w wyładowaniach poślizgowych w argonie z dodatkiem tlenu jako utleniacza. Badano wpływ stężenia tlenu i mocy wyładowania na stopień rozkładu freonu i skład gazów odlotowych. Maksymalny stopień rozkładu freonu (0.99) uzyskano dla mieszaniny freon (0.016 mol/mol ), argon (0.441 mol/mol) i tlen (0.543 mol/mol) przy mocy wyładowania 1.44 kW. Głównymi produktami procesu był ditlenek węgla oraz nieorganiczne związki chloru i fluoru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top