RESEARCH PAPER
Destruction of highly-concentrated gaseous pollutants using atmospheric-pressure m i crow a ye torch discharges
 
More details
Hide details
1
Centre of Plasma and Laser Engineering, Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Poland
 
 
Publication date: 2021-09-08
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 393-400
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of the study of destruction of volatile organic compounds (VOCs) including Freons in their mixtures with the synthetic air or nitrogen in microwave torch discharges (MTDs) at atmospheric pressure are presented. Two types of the MTD. i.e. a low-power (~100 W) MTD and moderate-power (several hundred watts) MTD were applied for destruction of several VOCs. including Freons. The gas flow rate and microwave power (2.45 GHz) delivered to the discharges were in the range of 1÷3 l/min. and 80÷400 W, respectively. Concentrations of the processed gaseous pollutants were up to 75%. The results show that the destruction efficiency of gaseous pollutants is up to 100% with the removal rate of several hundred g/h and energy efficiency of about 1 kg/kWh. It was found that the microwave torch plasmas fully decomposed the pollutants at relatively low energy cost. This suggests that the MTDs are the useful tool for destruction of highly-concentrated gaseous pollutants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Destrukcja szkodliwych gazów o dużym stężeniu za pomocą wyładowania mikrofalowego typu "torch" pod ciśnieniem atmosferycznym
wyładowanie mikrofalowe, VOC, plazma "torch", freony
Prezentowane są rezultaty badań nad rozkładem lotnych związków organicznych (VOCs). włączając freony i ich mieszaniny z syntetycznym powietrzem lub azotem w wyładowaniach mikrofalowych. Wykorzystano dwa typy reaktorów o niskiej (~100 W) i średniej mocy (kilkaset watów) przy przepływie gazu 1÷3 l/min. odpowiednio. Koncentracja przetworzonych zanieczyszczeń gazowych wynosiła do 75%. Uzyskano rozkład zanieczyszczeń gazowych do 100% z szybkością kilkuset g/h i względnie wysoką efektywnością energetyczną 1 kg/kWh. co wskazuje na wyładowania typu "torch" jako na użyteczne narzędzie do rozkładu zanieczyszczeń gazowych o wysokim stężeniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top