Application of time-domain reflectometry (TDR) for determination of water uptake by root mass of corn in final vegetation stage
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Development and Protection, University of Agriculture, Pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(2), 359-369
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper demonstrates the application of the TDR method for determination of daily water uptake dynamics by corn roots. Using this method and soil moisture dynamics, one can calculate water balance in the selected spaces in the plant root layers. The balance calculated for time steps  t = 1h enables one to determine the intensity of the water uptake by the whole bulk of root mass. It was revealed that the water uptake by the plant roots begins around 9 in the morning, culminates towards 12 and falls to 0 between 6 and 8 in the evening. Further, within the discussed moisture range, from 4 to 14% in the upper root layer, daily water uptake is proportional to moisture value and for a single stem is from 20 to 300 ml per day.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie reflektometrii czasowej (TDR) do wyznaczania poboru wody przez masę korzeniową kukurydzy w końcowej fazie wegetacji
technika TDR, wilgotność w czynnej warstwie gleby, pobór wody przez korzenie roślin
W pracy zaprezentowano wykorzystanie technologii TDR do wyznaczania dobowej dynamiki poboru wody przez korzenie kukurydzy. Metoda wykorzystuje znajomość dynamiki wilgotności gleby do budowy bilansu wodnego wydzielonych przestrzeni w warstwie korzeniowej rośliny. Bilans zbudowany dla kroków czasowych t = 1h pozwolił na wyznaczenie intensywności pobierania wody przez całą masę korzeniową. Stwierdzono, że pobór wody przez korzenie rośliny zaczyna występować o godzinie 9 osiągając swoje maksimum około godziny 12, a w godzinach od 18 do 20 intensywność spada z powrotem do zera. Stwierdzono również, że w rozpatrywanym zakresie wilgotności, od 4 do 14% w górnej warstwie korzeniowej, dobowe zużycie wody jest wprost proporcjonalne do wartości wilgotności i dla pojedynczego pędu wynosi od 20 do 300 ml w ciągu doby.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top