RESEARCH PAPER
Load distribution in a model bin as influenced by mechanical properties of wheat grain
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
Publication date: 2019-11-04
 
Acta Agroph. 1994, (1), 5–72
 
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ właściwości mechanicznych ziarna pszenicy na rozkład obciążenia w zbiorniku
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125