RESEARCH PAPER
Variational methods of model creating for plant media
 
More details
Hide details
Publication date: 2020-04-30
 
Acta Agroph. 1997, (8), 3–90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Presented ten papers ore integral part of introduction to model construction of the media for which space structure representation is possible. This consideration ore pre¬sented in A.L. Marciniak paper entitled: Preliminary description of the stalk structure media. In the first paper sum operators ore presented, which are acting for geometrical ob¬jects, e.g. vectors or tensors and allow to observe its changes in various structure nodes. Second paper describe basic operators used in rational mechanics which is applied to analyse of plant media or ground. Following papers treated about basic variational calculations concerned to building of the acting functional for description of the media dynamic property. Variation of the co-ordinates is expanded to Taylor series, and more than one term ore used in next con¬siderations. In this papers variations of Lagrange and Euler's co-ordinates are described and expressed by displacement and rotation objects. Covariant increments of Euler co-ordinates and Lagrange material function are defined. Expression of the variation of the action functional is equivalent to quasi-simple media definition. Lagrange material function contain local and two non-local parts i.e. time and space, which all are expressed by curvature objects. From final form of action functional the weak integral conservation rules ore obtained. As a consequence of consideration of finite values of the transformation parameters, a number of 61 non-linear combinations of movement parameters is obtained instead of 3 standard parameters (displacement, rotation, time). After some usually used in mechanics simplifications the classical movement equations are obtained. The next problem is expression of the plant mechanics by some more sophisticated models with additional degrees of freedom as multicomponent and multipolar media. The last paper is dedicated to probabilistic description of the presented problems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wariacyjne metody tworzenia modeli roślinnych
operatory sumy, obiekty metryczne, funkcja materiału Lagrange'a, wektory podstawowe, parametry ruchów, media wieloskładnikowe, media struktury globalnej, zmienność działania funkcjonalna, media struktury lokalnej
Przedstawione prace stanowią pewną całość opisu ośrodków materialnych wystę¬pujących w rolnictwie. Użycie operatorów sumacyjnych miało na celu przeniesienie teorii ośrodków ciągłych na ośrodki dyskretne. Wszystkie bowiem rozpatrywane w rolnictwie ośrodki można z pewnym przybliżeniem potraktować jako ośrodki dys¬kretne bądź dyskretno-ciągłe. W przypadku tych pierwszych użyte metody elementów skończonych (MES, FEM) ograniczają się do rozpatrywania układów prętowych. Jak się okazuje układy takowe mogą być ciałami strukturalnymi co będzie odzwierciedlone w odpowiednim zapisie. Po prostu ich macierze będą uwzględniały znacznie więcej wyrazów niż to jest w przypadku jednorodnych ośrodków izotropowych sprężystych. Budowę równań równowagi i zachowania (a tym samym równań ruchu) oparto o podejście wariacyjne wprowadzając do funkcji materiałowej ośrodka jego geometrię poprzez uwzględnienie tam tensora krzywizny. Opis kończy się omówieniem pewnych zagadnień probabilistycznych związanych z konstrukcją tzw. M - równania (M - eąuation), które to równanie pozwala na osza¬cowanie gęstości prawdopodobieństwa zachowania się materiału czyli inaczej mówiąc określenie owej gęstości dla rozwiązań równań zachowania. Ponadto całość stanowi analizę poszukiwań równań konstytutywnych (zawartych w postaci funkcji materiałowej) dla roślinnych ośrodków wielomodułowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125