RESEARCH PAPER
Use of metallorganic compounds in the production of coatings by the PAMOCVD method
 
More details
Hide details
1
Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw Technical University, Wołoska 141 , 02-507 Warszawa Poland
 
 
Publication date: 2021-04-14
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 221-230
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A gaseous mixture composed of tetraisopropoxytitanium, nitrogen and hydrogen in the PACVD process, has been used to obtain Ti(NCO) layers of good performance properties, such as a high hardness and good resistance to corrosion and to frictional wear. The temperature of the process is 500°C. The paper describes a method which permits improving the properties of the Ti(NCO) type and composite nitrided + Ti(NCO) type layers by plasma nitriding treatment. The structure of the layers is described and their wear and corrosion resistance is determined. The results of SEM examinations. chemical composition, microhardness discussed. The nitrogen content can be increased by using pre-nitrided substrates and by subjecting the Ti(NCO) layers obtained to nitrogen plasma annealing. The next part of the paper presents the possibilities of obtaining chromium nitride layers from the gaseous mixture containing the chromium acetylacetonate vapours. The influence of process temperature on produced layers is discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie organicznych związków metali w wytwarzaniu warstw powierzchniowych metodą PAMOCVD
warstwy powierzchniowe, odporność korozyjna, azotowanie plazmowe
Mieszanina gazowa zawierająca tetraizopropoksytytan. azot i wodór była wykorzystana w procesie PACVD prowadzonym w temperaturze 500°C do otrzymania warstw Ti(NCO) o wysokiej twardości, odporności na korozję i tarcie. W pracy przedstawiono metodę która pozwala na podwyższenie własności warstw Ti(NCO) i kompozytów warstwa azotowana + Ti(NCO) przez azotowanie plazmowe. Opisano strukturę otrzymanych warstw i określono odporność na korozje i tarcie. Przedstawiono także możliwości otrzymania warstw azotku chromu z mieszanin gazowych zawierających pary acetyloacetonu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top