Status and perspectives of studies on plant production systems in Lublin region
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Tillage and Plant Cultivation, Agricultural University, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 739-749
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The report is based on publications by staff of IUNG-PIB Puławy and University of Agriculture in Lublin that have been published in various magazines in 1998-2007. The characteristics of plant production along with main principles of conventional, integrated, and ecological agriculture are presented. A range of studies performed in the Lublin region within the scope of particular plant production systems are discussed in detail, and conclusions drawn from those studies are presented as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stan i perspektywy badań nad systemami produkcji roślinnej w warunkach Lubelszczyzny
systemy produkcji roślinnej, stan badań na Lubelszczyźnie
W artykule przeglądowym oparto się na publikacjach pracowników IUNG-PIB w Puławach oraz Akademii Rolniczej w Lublinie, które ukazały się drukiem w różnej rangi czasopismach w latach 1998-2007. Podano cechy charakterystyczne produkcji roślinnej w Polsce i na Lubelszczyźnie, a następnie przytoczono definicje systemu produkcji oraz główne założenia ideowe rolnictwa konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego. Szczegółowo omówiono zakres badań prowadzonych na Lubelszczyźnie w ramach poszczególnych systemów produkcji roślinnej oraz przedstawiono płynące z tych badań stwierdzenia i wnioski.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top