Influence of chlormequat and flurprimidol application on vegetative growth of some ornamental container plants
 
More details
Hide details
1
Division of Ornamental Plants and Dendrology, Department of Horticulture, Wrocław University of Environmental and Life Sciences Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(3), 251-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this research was to determine the application effect of chlormequat (at concentrations of 460 mg  dm- 3, 690 mg dm- 3, 920 mg dm- 3) and flurprimidol (at concentrations of 7.5 mg dm- 3; 15 mg dm- 3; 22.5 mg dm-3) on the vegetative growth, determining the quality of plants in blooming time, of Torenia fournieri 'Blue', Fuchsia hybrida in varieties 'Balkonkönigin’ and 'Eden Rock', Calibrachoa ×hybrida 'Cherry', Lobelia erinus 'Bavaria' and Petunia ×hybrida 'Shihi Purple'. Plants were sprayed twice – first treatment after 10 days after planting and second 25 days after first spraying. The influence of growth retardants was dependent on the plant species and variety as well as on the concentration of the preparation. The use of preparation type and its concentration is dependent on the results we want to achieve. For obtaining the shortest main shoots with the largest number of side shoots, indicative of compacted habit, in the case of Torenia plants flurprimidol was applied at concentration 7.5 mg dm-3, and in the case of Calibrachoa - flurprimidol at concentration of 22.5 mg dm-3.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zastosowania chloromekwatu i floropirimidolu na wzrost wegetatywny wybranych ozdobnych roślin pojemnikowych
regulatory wzrostu, Torenia fournieri, Fuchsiahybrida, Calibrachoa ×hybrida, Lobelia erinus, Petunia ×hybrida
Celem niniejszej pracy było określenie oddziaływania zastosowanego chloromekwatu (w stężeniach 460 mg×dm-3, 690 mg×dm-3, 920 mg×dm-3) i fluropirimidolu (w stężeniach 7,5 mg×dm-3; 15 mg×dm-3; 22,5 mg×dm-3) na wzrost wegetatywny, wpływający na jakość roślin w okresie kwitnienia, torenii ogrodowej (Torenia fournieri) 'Blue', fuksji mieszańcowej (Fuchsia hybrida) w odmianach 'Balkonkönigin’ and 'Eden Rock', kalibrachoa (Calibrachoa ×hybrida) 'Cherry', lobelii przylądkowej (Lobelia erinus) 'Bavaria' i petunii ogrodowej (Petunia ×hybrida) 'Shihi Purple'. Rośliny opryskiwane były dwukrotnie – pierwszą aplikację zastosowano po 10 dniach od posadzenia roślin, drugą aplikację po 25 dniach od pierwszego oprysku. Wpływ regulatorów wzrostu zależał zarówno od gatunku, jak i odmiany, a także od stężenia zastosowanych preparatów. Rodzaj i stężenie preparatów stosowanych w produkcji roślin zależeć będzie od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Na uzyskanie najkrótszych pędów głównych z największą liczbą pędów bocznych, świadczących o zwartym pokroju, u torenii wpłynęło zastosowanie fluroprimidolu w stężeniu 7,5 mg×dm-3, zaś u calibrachoa fluropirimidolu w stężeniu 22,5 mg×dm-3.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top