Evaluation of damage to fruit and horticultural plants caused by frosts in May 2011
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Applied Informatics Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(2), 269-281
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Frost risk assessment was based on data from 27 meteorological stations of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB) and data of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute IMGW-PIB. The level of yields of horticulture and orchard crops was based on data published by the Central Statistical Office (GUS). Frost in May 2011 occurred in the area of all of the Provinces of Poland. Particularly strong frosts were recorded in the territory of the Provinces: Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie and Warmińsko-Mazurskie. Losses in yield caused by the frosts occurred, including the orchard and horticultural crops. The largest yield losses occurred in the Wielkopolska Province for gooseberries, cherries, plums and pears (yield reduction relative to average long-term yields were above 70%), and for apples, peach, apricot and walnut (these reductions were more than 80%). Slightly lower losses of yield due to frost, but also high, were reported in the Provinces: Opolskie, Śląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Łódzkie and Podlaskie.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku
przymrozki, plony roślin sadowniczych i ogrodniczych
Ocenę zagrożenia przymrozkowego dokonano na podstawie danych pochodzących z 27 stacji meteorologicznych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) oraz danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). Wielkość plonów roślin sadowniczych i ogrodniczych określono na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przymrozki w maju 2011 roku wystąpiły na obszarze wszystkich województw Polski. Szczególnie silne przymrozki odnotowano na terytorium województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Straty w plonach spowodowane przez przymrozki wystąpiły m.in. dla upraw sadowniczych i ogrodniczych. Największe straty plonów wystąpiły wwojewództwie wielkopolskim dla: agrestu, czereśni, śliwek i gruszek (obniżki plonów względem plonów średnich wieloletnich wynosiły ponad 70%), a dla jabłek, brzoskwini, moreli i orzechów włoskich (obniżki te wynosiły ponad 80%). Nieco mniejsze straty plonów z powodu przymrozków, ale równie wysokie, odnotowano w woj.: opolskim, śląskim, zachodniopomorskim, kujawsko-po-morskim, lubuskim, łódzkim oraz podlaskim.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top