RESEARCH PAPER
Effect of inter-electrode gap properties on the course of an ozone synthesis process
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Engineering, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 380, 20-618 Lublin. Poland
 
2
Department of Electrical Machines, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 380, 20-618 Lublin. Poland
 
 
Publication date: 2021-04-07
 
 
Acta Agroph. 2002, (80), 99-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An effect of wire packing on ozone generation has been experimentally studied and discussed from the viewpoint of efficient generation of high ozone concentration for an air-fed ozonizer. On the basis of the obtained measurement data essential parameters that influence the obtained ozone concentration depending on a discharge zone design have been determined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ cech szczeliny międzyelektrodowej na przebieg procesu syntezy ozonu
proces syntezy ozonu, ozonatory, konfiguracja strefy wyładowczej, wypełnienie przewodzące
Wpływ wypełnienia przewodzącego na syntezę ozonu był sprawdzany doświadczalnie i oceniany z punktu widzenia uzyskiwania wysokich stężeń ozonu w ozonatorach zasilanych powietrzem. Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzono że podstawowe parametry wpływające na stężenie ozonu zależą od konfiguracji strefy wyładowczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top