RESEARCH PAPER
Effect of inter-electrode gap properties on the course of an ozone synthesis process
 
More details
Hide details
1
Institute of Environmental Protection Engineering, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 380, 20-618 Lublin. Poland
2
Department of Electrical Machines, Technical University of Lublin, Nadbystrzycka 380, 20-618 Lublin. Poland
Publication date: 2021-04-07
 
Acta Agroph. 2002, (80), 99–105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An effect of wire packing on ozone generation has been experimentally studied and discussed from the viewpoint of efficient generation of high ozone concentration for an air-fed ozonizer. On the basis of the obtained measurement data essential parameters that influence the obtained ozone concentration depending on a discharge zone design have been determined.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ cech szczeliny międzyelektrodowej na przebieg procesu syntezy ozonu
proces syntezy ozonu, ozonatory, konfiguracja strefy wyładowczej, wypełnienie przewodzące
Wpływ wypełnienia przewodzącego na syntezę ozonu był sprawdzany doświadczalnie i oceniany z punktu widzenia uzyskiwania wysokich stężeń ozonu w ozonatorach zasilanych powietrzem. Na podstawie otrzymanych rezultatów stwierdzono że podstawowe parametry wpływające na stężenie ozonu zależą od konfiguracji strefy wyładowczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125