Witold Bochenek

Informacje o zatrudnieniu

Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku

Afiliacje

  • Stacja Badawcza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szymbark

Publikacje

Lp. tytuł autorzy wydawnictwo
  1. Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015 Witold Bochenek Acta Agrophysica [Acta Agroph.] 2016, 23, 3, 319-330