CONTACT US

MA Marek Pazur

Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences

ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
phone.: (+48) 81 744 50 61 ext. 114
fax: (+48) 81 744 50 67    

NIP: 946-18-24-287
REGON: 000326380    

e-mail: acta@ipan.lublin.pl
www: http://www.ipan.lublin.pl
www (bip): http://bip.ipan.lublin.pl


Pokaż Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk na większej mapie